ผลิตภัณฑ์เชือกหุ้มปลาย

 

812
854

เชือกยืดหุ้มปลาย

 

822
824

เชือกหุ้มปลาย

 

832
834

เชือกหุ้มปลาย

 

842
844

เชือกแบนหุ้มปลาย

 

852
854

เทปหุ้มปลาย

 

การนำมาใช้งาน

- ใช้เป็นส่วนประกอบของ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
- ใช้ตกแต่ง ของเล่น, อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ

- สามารถนำมาดัดแปลงใช้งานตามความเหมาะสม ฯลฯ