ผลิตภัณฑ์ยางรัดผม

 

711
713
715
717

ยางรัดผม

 

721
723
725
727

ยางรัดผม

 

731
733
735
737

ยางรัดผม

 

741
743
745
747

ยางรัดผม

 

751
753
755
757

ยางรัดผม

 

761
763
765
767

ยางรัดผม

 

การนำมาใช้งาน

- ใช้เป็นเครื่องประดับ ยางรัดผม ฯลฯ
- ใช้ตกแต่ง ยางรัดของ,
อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ
- สามารถนำมาดัดแปลงใช้งานตามความเหมาะสม ฯลฯ