ผลิตภัณฑ์เทปร่อง

 

512
514
516
518

T-13

 

522
524
526
528

T-13L

 

532
534
536
538

T-13G

 

542
544
546
548

T-17

 

552
554
556
558

T-17G

 

การนำมาใช้งาน

- ใช้เป็นส่วนประกอบของการตัดเย็บ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า ฯลฯ
- ใช้ตกแต่ง เสื้อผ้า, ทำเป็นกระดุม, ผูกเป็นโบ,
อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ
- สามารถนำมาดัดแปลงใช้งานตามความเหมาะสม ฯลฯ