ผลิตภัณฑ์สายเทป

 

412
414
416
418

เทป

 

422
424
426
428

เทปโคเช

 

432
434
436
438

เทปโคเช

 

442
444
446
448

เทปก้างปลา

 

452
454
456
458

เทปลายเรียบ

 

462
464
466
468

เทปลายไข่ปลา

 

472
474
476
478

เทป

 

482
484
486
488

เทป

 

492
494

 

เทปโซฟา

 

การนำมาใช้งาน

- ใช้เป็นส่วนประกอบของ เสื้อผ้า รองเท้า, กระเป๋า, อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
- ใช้ตกแต่ง ของเล่น, สายรัดของ
, อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ
- สามารถนำมาดัดแปลงใช้งานตามความเหมาะสม ฯลฯ