ผลิตภัณฑ์ยางยืด

 

311
313
315
317

ยางยืด

 

321
323
325
327

ยางยืด

 

331
333
335
337

ยางยืด

 

341
343

ยางโซฟา

 

การนำมาใช้งาน

- ใช้เป็นส่วนประกอบของ เสื้อผ้า รองเท้า, กระเป๋า, อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
- ใช้ตกแต่ง ของเล่น, สายรัดของ
, อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ
- สามารถนำมาดัดแปลงใช้งานตามความเหมาะสม ฯลฯ