ผลิตภัณฑ์เชือกยืด

 

211
213
215
217

FB-071

 

221
223
225
227

FB-071

 

231
233
235
237

FB-09G

 

241
243
245
247

เชือกยืด

 

251
253
255
257

เชือกยืด

 

การนำมาใช้งาน

- ใช้เป็นส่วนประกอบของ เสื้อผ้า รองเท้า, กระเป๋า, อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
- ใช้ตกแต่ง ของเล่น, สายรัดของ
, อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ
- สามารถนำมาดัดแปลงใช้งานตามความเหมาะสม ฯลฯ