ผลิตภัณฑ์เชือก

 

112
114
116
118

เชือกคอตตอน

 

122
124
126
128

เชือกสปัน

 

132
134
136
138

เชือกโพลี

 

142
144
146
148

เชือกไนล่อน

 

152
154
156
158

เชือกพีพี

 

162
164
166
168

เชือกม่าน

 

การนำมาใช้งาน

- ใช้เป็นส่วนประกอบของ เสื้อผ้า รองเท้า, กระเป๋า, อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
- ใช้ตกแต่ง ของเล่น, สายรัดของ
, อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ
- สามารถนำมาดัดแปลงใช้งานตามความเหมาะสม ฯลฯ